Zarząd

1) Andrzej Rybak - prezes
2) Małgorzata Chmielewska - wiceprezes
3) Zygmunt Gardziński - wiceprezes
4) Paweł Kiernikowski - sekretarz
5) Eliza Kalisz - skarbnik
6) Robert Chełmicki - członek
7) Michał Gołoś - członek
8) Roman Małek - członek

Komisja Rewizyjna

1) Marcin Jabłoński - przewodniczący
2) Jan Kowalczyk - członek
3) Zbigniew Waldemar Okoń - członek

Sąd Koleżeński

1) Mirosław Dederko - przewodniczący
2) Marzena Sapuła - członek
3) Andrzej Bronicki - członek

Stan na dzień 31 XII 2014 r. - 95 członków