Komitet Redakcyjny

Beata Akimjakowa, Stanisław Błaszczuk, Robert Chełmicki, Michał Gołoś, Emil Horoch, Tadeusz Jaceniuk, Paweł Kiernikowski, Roman Małek, Robert Kozyrski, Jan Lewandowski, Leszek Piątkowski, Andrzej Rybak, Andrzej Stępnik, Witold Sulimierski, Witalij Telwak, Zbigniew Zaporowski

Redaktor naczelny

Emil Horoch

Redaktor tematyczny

Andrzej Rybak, Małgorzata Stryjecka

Redaktor językowy

Agata Szewczuk

Opracowanie redakcyjne

Marzena Zielonka